Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis www.kuczawska.pl jest prowadzony przez przedsiębiorstwo: Joanna KUCZAWSKA.PL, z siedzibą w Katowicach (40-748), przy ul. Zaopusta 44F, NIP: 6431136138, REGON: 273794379 (dalej występujące jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres [email protected]

2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.kuczawska.pl (dalej nazywanej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, a w szczególności do Użytkownika, który udostępnia swoje dane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.

3. Administrator oświadcza, że gromadzi jedynie te dane Użytkownika, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie. W szczególności są to:

  • Imię i Nazwisko Użytkownika
  • Adres email Użytkownika

Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

4. Administrator oświadcza, że niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, dane Użytkownika są usuwane.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. W szczególności:

  • Dane Użytkownika przesyłane za pośrednictwem Serwisu są szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL
  • Serwis korzysta z hostingu stosującego zasady RODO

6. Administrator oświadcza, że współpracuje jedynie z zaufanymi podmiotami, które mogą mieć dostęp do danych wymienionych w punkcie 3:

  • Serwis korzysta z usług hostingu dostarczanego przez firmę H88 S.A. z siedzibą wPoznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168
  • Za bieżące funkcjonowanie Serwisu odpowiada przedsiębiorstwo Paweł KUCZAWSKI.PL z siedzibą w Katowicach (40-748), przy ul. Zaopusta 44F
  • Serwis wykorzystuje technologię cookies do celów statystyk w ramach narzędzia Google Analytics

7. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

8. O wszelkich zmianach dotyczących zapisów w Polityce Prywatności Użytkownicy będą powiadamiani na ogólnodostępnych stronach Serwisu.

9. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

 

II. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działania innych stron internetowych nawet jeśli ich adres, link, nazwa, ogłoszenie czy reklama itd. znalazły się na którejkolwiek z podstron Serwisu.

 

III. Prawa Użytkowników Serwisu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

– do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,

– żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,

– żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Użytkownik może  w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

 

IV. Informacja o plikach Cookies

1. Serwis korzysta z technologii cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu.

2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Aby poznać zasady polityki prywatności Google Inc. można skorzystać ze strony www: https://policies.google.com/privacy

3. Podmioty wymienione w pkt. IV.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień cookies Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.